มาดูกันว่าในปัจจุบันขั้นตอนการสอบใบขับขี่เป็นเช่นไร

ก่อนที่เราจะตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์ออกถนนใหญ่ ให้สำรวจให้ดีว่าเราพร้อมแล้วจริงหรือไม่ และที่สำคัญคือใบอนุญาติสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ขาดไม่ได้เลย ใบอนุญาตินี้จำเป็นอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่าเราผ่านการอบรมในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ได้ในยามที่ถูกตรวจสอบ และสร้างความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้น ไม่ช่วงไม่กี่ปีนี้เองเริ่มมีการคุมเข้มเรื่องออกใบอนุญาติ รวมไปถึงการสอบที่เข้มงวดขึ้น

ดังนั้นก่อนที่เราจะไปทำใบขับขี่กันให้ตรวจสอบความพร้อมของตนเองให้พร้อม รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นกับทางสำนักงาน โดยสิ่งที่จำเป็นต้องนำไปคือ บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ, ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน และสิ่งที่จำเป็นที่สุดคืออายุของผู้สมัครตามนี้

  1. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  2. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  3. ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
  4. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  5. ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ และใบขับขี่รถชนิดอื่นตามมาตรา 43 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

แต่มีการอนุโลมให้สำหรับผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีขึ้นไปสำหรับการขอใบขับขี่จักรยานยนต์ชั่วคราว โดยต้องเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีกระบอกสูบไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่านั้น

ขั้นตอนการทดสอบร่างกาย

ทดสอบความสามารถในการเบรกด้วยการใช้เท้า รวมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยต้องเบรกให้ได้น้อยกว่า หรือเท่ากับเวลาที่กำหนดไว้ที่ 0.75 วินาที โดยจะต้องทำให้ได้ 2 ใน 3 ครั้งจึงจะถือว่าเป็นการทดสอบ

การทดสอบสายตาด้วยการดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง ในระยะที่ไม่น้อยกว่า 3 เมตร อ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด สีละ 3 ครั้ง โดยจะต้องทำให้ได้ 2 ใน 3 ครั้งจึงจะถือว่าเป็นการทดสอบ

ทดสอบการมองเห็นมุมกว้าง ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา 75 องศา โดยจะต้องทำให้ได้ 2 ใน 3 ครั้งจึงจะถือว่าเป็นการทดสอบ

ทดสอบการมองเห็นในระยะ 250 – 350 เมตร 3 ครั้ง ห่างกันไม่เกิน 1 นิ้ว โดยจะต้องทำให้ได้ 2 ใน 3 ครั้งจึงจะถือว่าเป็นการทดสอบ

ขั้นตอนการสอบข้อเขียน

          ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจเรื่องกฎจารจรเบื้องต้น และการใช้รถยนต์ที่ถูกต้อง โดยจะมีหนังสือแจกให้อ่านกันภายในห้อง แต่ขอแนะนำให้ทำการบ้านมาก่อน ในร้านหนังสือมีขายเยอะแยะ ลงทุนเพื่อให้ทำความเข้าใจได้เร็วขึ้น จะต้องทำคะแนนให้ได้ 45 จาก 50 ข้อทั้งหมด จึงจะถือว่าผ่านข้อเขียน

ขั้นตอนการทดสอบภาคปฏิบัติ 5 ท่า

          ท่าที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์ ตามป้ายจารจร
ท่าที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์ ทรงตัวบนทางแคบ 10 วิ
ท่าที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์ ผ่านทางโค้งแคบรูป Z
ท่าที่ 4 ขับรถจักรยานยนต์ ผ่านทางโค้งซ้ายขวารูป S
ท่าที่ 5 ขับรถจักรยานยนต์ หลับหลีกสิ่งกีดขวาง

เมื่อผ่านทุกขั้นตอนแล้วจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการถ่ายรูปติดบัตร 5 บาท และค่าใบอนุญาติ 100 บาท เป็นอันเสร็จขั้นตอนทั้งหมดในการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์