Month: April 2018

ก่อนที่เราจะตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์ออกถนนใหญ่ ให้สำรวจให้ดีว่าเราพร้อมแล้วจริงหรือไม่ และที่สำคัญคือใบอนุญาติสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ขาดไม่ได้เลย ใบอนุญาตินี้จำเป็นอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่าเราผ่านการอบรมในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ได้ในยามที่ถูกตรวจสอบ และสร้างความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้น ไม่ช่วงไม่กี่ปีนี้เองเริ่มมีการคุมเข้มเรื่องออกใบอนุญาติ รวมไปถึงการสอบที่เข้มงวดขึ้น (more…)