Month: May 2018

          ถนน สร้างมาให้รถวิ่ง และเมื่อเวลาผ่านไปมันก็พังลงอย่างช้า ๆ ยิ่งรถบรรทุกวิ่งไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะพังเร็วแค่ไหนจากน้ำหนักของรถที่กดทับถนนไปมาจนปริแตก ถนนเกิดรู หลุมมากมาย ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากถนนที่เสียหายเหล่านี้ทุกวันเราจะรอให้รัฐซ่อมตลอดก็คงไม่ทัน แต่สิ่งที่ทำได้ในการรับมือปัญหาเหล่านี้คือการเรียนรู้ที่จะป้องกันไว้ก่อน จะทำอย่างไรเมื่อเจอถนนพวกนี้ เรามีคำตอบ ไปดูกันว่าทำได้อย่างไร (more…)